کمپین های خیریه

حمایت از دانش آموزان مستعد


مبلغ مورد نیاز : 50,000,000 تومان

5.3%

47,350,000 تومان

مبلغ باقی مانده

6

حمایت کننده

دسته ها :

جمع آوری کمک های نقدی به زلزله زدگان اوز


مبلغ مورد نیاز : 20,000,000 تومان

0%

20,000,000 تومان

مبلغ باقی مانده

0

حمایت کننده

دسته ها :

تهیه 35 دستگاه کولر گازی و یخچال فریزر برای خانواده های بی بضاعت


مبلغ مورد نیاز : 0 تومان

0%

-21,000 تومان

مبلغ باقی مانده

2

حمایت کننده

دسته ها :

بارش مهربانی کمک به دانش آموزان بی بضاعت (مرحله اول)


مبلغ مورد نیاز : 50,000,000 تومان

100%

موفق شد

17

حمایت کننده

دسته ها :


موسسه خیریه فاروق بندر سیریک